TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Byroja për vlerësim

Ekspertizë dhe Super-Ekspertizë

Ekonomiko-Financiar

Bëjmë pregatitjen e raportit të ekspertizës në fushën e sistemit tatimor,llogaritjes financiare dhe materiale,punës së kontabilitetit,operacioneve valutore dhe doganore. Si dhe punët tregtare të jashtme dhe të brendëshme,pregaditjen e super ekspertizës për nevojë të gjykateve etj.

Ndërtimtari dhe Arkitekturë

Kryejmë përgatitjen e gjetjeve dhe opinioneve pas raporteve të ekspertizës së kryer dhe super-ekspertizës, kryerjes së vlerësimit të pasurisë së subjekteve ekonomike kur ato regjistrohen, transformohen ose gjatë procedurave të falimentimit, mbikëqyrjen e ndërtimit të investimeve dhe objekteve.

Trafik dhe Makineri

Pregatisim ekspertizë dhe super-ekspertizë në fushën e trafikut, inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektrike, përgatitjes së raporteve dhe ekspertizës për nevojat e gjykatave dhe kërkuesëve të tjerë, kryerjen e vlerësimit të automjeteve, kryerjen e rikonstruksioneve në një vend pas aksidenteve trafikor.

BEG permes numrave

0
Ekspertët
7
Bashkëpunëtorë
50
Lëndë

ANËTARËSIM

Në Organizatat Ndërkombëtare