TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Соработка

Соработка

Биро за процена располага со високо стручни кадри со долгогодишно работно искуство во областа на вештачењето, што гарантира компетентно извршување на барањата од судовите, правните и физички лица во Република Северна Македонија. Покрај редовно вработените лиценцирани вешти лица, Бирото за судски вештачења располага и со голем број на надворешни соработници од различни области:

Доколку сакате да бидете дел од тимот на надворешни соработници – вешти лица на Биро за процена, повеќе информации, формулар и онлајн апликација можете да најдете на следнава страна <АПЛИКАЦИЈА>