TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Барање за услуга

Барање за услуга

Барање за услуга вештачење, процена, стручна анализа

<Превземете формулар>

 

Барањето можете да го пополните и онлајн

Барање за услуга

1. Тип на услуга
2. Информации за клиентот
3. Барање
4. Прилог документи
(zip/rar/7z/pdf/jpg/png <10MB)
5. Барањето го поднесува, претставник на клиентот