TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Директор

Директор

Бурим Бајрами е роден на 15 декември 1982 во Гостивар, Основното училиште го завршил во Основноте училиште ‘’Перпарими” c.Чегране- Гостивар, додека средното училиште го завршил во средно училиште за Сообраќајно “Моша Пијада” додека факултетот го завршил во Универзитетот на Југоисточна Европа насока на Правен факултет По завршувањето на студиите се вработи во општина Гостивар . По завршувањето на студиите се вработил во општина Гостивар во правна насока. Во 2015 година е именуван за раководител на одделението за Советот и органите на Советот на општина Гостивар. Во 2023 година беше назначен за директор во Бирото за Процена.