TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

План за јавни набавки

План за јавни набавки

План за јавни набавки

Согласно член 75 став 3 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.24/19) Биро за процена го има објавено годишниот план за јавни набавки како и сите измени и дополнувања на планот на Електронскиот систем за јавни набавки.

 

Годишен план за јавни набавки во 2024 година

 

Годишен план за јавни набавки во 2023 година

 

Годишен план за јавни набавки во 2022 година

 

Годишен план за јавни набавки во 2019 година

 

Годишен план за јавни набавки во 2018 година

 

Годишен план за јавни набавки во 2017 година

  • План: измена и дополнување (28.11.2017) <превземи>