TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Надворешни Проценители

Надворешни Проценители

Листа на надворешни соработници – ПРОЦЕНИТЕЛИ

Во следнава табела се содржани сите наши надворешни соработници Проценители. Колоните од табелата можете да ги подредувате секоја засебно, растечки или опаднувачки, по име, град, дејност итн. Исто така можете да пребарувате по било кој фактор.

Бр.Име ПрезимеОбластГрадЛиценца
1Костадин ДуковскиКриминалистика и криминологијаПрилеп07-1354/2
2Влатко АјтовскиБиотехнологијаБитола07-1125/2
3Николчо ВелковскиШумарствоКуманово07-361/2
4Оливер ИвановскиВетеринаТетово07-1373/2