TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

Извештаи

Извештаи

Ревизорски Извештај

 

 

Финансиски и наративен извештај за
службени трошоци на носители на јавни функции

Носители на јавна функција:

  1. Валдет Џафери
  2. Ирфан Одаи
  3. Дени Ѓорчевски