TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk
Месец: м.г
СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ

На 02 и 03.2019 година во организација на Бирото за судски вештачења Скопје се одржа  […]