TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk
Месец: м.г
Работна средба и договор со Комора на независни проценители – Р.Бугарија
Работна средба и договор со Комора на независни проценители – Р.Бугарија

На 7ми Јануари 2018 година во Софија Р.Бугарија се оствари работна средба помеѓу Бирото за судски вештачења-Скопје и Комора на независни проценители на Р.Бугарија