TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk
Category : Известувања
СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ

На 02 и 03.2019 година во организација на Бирото за судски вештачења Скопје се одржа  […]

СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ 2019
СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ 2019

“Сообраќајно – технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски спорови” За начин на […]

Отчетност за трошењата
Отчетност за трошењата

Објавени се Финансиски и наративен извештај за службени трошоци на носители на јавни функции.

Стручно Советување 2017 Мај 06-07
Стручно Советување 2017 Мај 06-07

III СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ ,,Сообраќајно-технички вештачења како основа за решавање на судските спорови” Бирото за судски […]

Јавен повик за проценители
Јавен повик за проценители

Согласно член 43-ѕ од Законот за вештачење (Службен весник на Република Македонија бр.115/10, 12/14, 43/14, […]

Информации од јавен карактер
Информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од […]