TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk
Месец: м.г
Јавен повик за проценители
Јавен повик за проценители

Согласно член 43-ѕ од Законот за вештачење (Службен весник на Република Македонија бр.115/10, 12/14, 43/14, […]