TEL: +389 70 226655   TEL: +389 2 3222880   FAX: +389 2 3113663   eMail: contact@bp.gov.mk

БСВ со сертификат ISO 9001:2008

БСВ со сертификат ISO 9001:2008
БСВ со сертификат ISO 9001:2008

Бирото за судски вештачења е меѓу првите државни институции која го доби Меѓународниот сертификат за систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001 : 2008 на 22.01.2013.

Воведувањето на ИСО стандардот, кој е во согласност со заложбите на Владата на Република Македонија за стручна, компетентна и ефикасна администрација, го подобри квалитетот на услугите кои Бирото за судски вештачења ги испорачува на судовите, физичките и правните лица во Македонија. Имплементацијата на овој стандард овозможи следење и подобрување на услугите кои ги испорачува Бирото на своите корисници.

Сертификатот е доделен од страна на сертификациската компанија СГС -Швајцарија, основана во 1878 година, која е водечка светска организација за контрола, верификација, испитување и сертификација

– Политика на квалитет

– Шема на процеси

Comments are disabled